testing
tongkat
ali.com

ทำงาน

บาง​คน​เขา​คิด​ทำงาน​เป็น​เรื่อง​ หนัก​ที่​เรา​ไม่​ชอบ​แต่​ต้อง​ทำ แต่​เขา​คิด​ผิด​และ​จะ​ไม่​​ เรื่อง​จริง​เรา​สมควร​รู้สึก​ดีใจ​ทำงาน​ได้ ถ้า​เรา​ทำงาน​เรา​รู้สึก​พัฒนา​ และ​พัฒนา​เป็น​อนาคต​ อนาคต​เป็น​ความ​หวัง ความหวัง​เป็นฝันหวาน ถ้า​เรา​ไม่​มี​โอกาส​ทำงาน​มัน​รู้สึก​รอ​ตาย


บทความ​ไทย